úterý 20. května 2008

skejťácká kámasútra


velice pěkná printová reklama na limitovanou edici skateboardů Zoo York :-)

p.s. ten malej skateboard vpravo je s Jennou Jameson!

neděle 18. května 2008

nedoporučuje se děkovat...

(ne)doporučení přírodovědecké fakulty v brně:

„V práci poděkovat pouze školitelům a
(možným) spolupracovníkům. Spíš ne
rodičům, prarodičům a jiným rodinným
příslušníkům, přátelům, manželům/
manželkám, milencům/milenkám,
sousedům za vytvoření dobrých studijních
podmínek dodržováním nočního klidu a
nepoužíváním těžké techniky (frézy, sbíječky),
domácím zvířatům a státu za bezplatné
financování vysokého školství podle
zákona č. 111/1998 Sba v neposlední řadě
T.G.Masarykovi za založeníPřF v roce 1919.“

:-))

sobota 17. května 2008

resumé, anotace, závěr a jiné diplomkoidní píčoviny

při hledání inspirace k napsání resumé diplomky (už mě unavuje psát znova a znova o čem práce je a k čemu dospěla) jsem narazila na perlu akademického textu. ráda se o ni podělím. aleš, který práci napsal by se možná dělit nechtěl.

obzvláště se mi líbí první věta. co by na ni asi řekl šotys? :D

"Program o 12000 řádcích v C++ je zároveň ukázkou, jak lze realizovat renderer hudby a přitom se vejít do slušné velikosti kódu. Během práce jsem zkoušel i různé optimalizace rychlosti v assembleru, ovšem ve finální verzi jsem se s ohledem na to, že jde o diplomovou práci, spolehnul výhradně na C++. Bodem, ve kterém jednoznačně vidím ještě velký prostor pro další práci, je kód trackeru zajišťující výpočet zvukových efektů nutných pro správnou interpretaci všech skladeb. Ten nelze v žádném případě považovat za dokonalý, protože - jak už to bývá - kdybych se snažil dotáhnout tento bod do 100% dokonalosti, rozsah práce by výrazně překročil únosnou mez a nemohl bych se tedy již plně věnovat klíčovým otázkám diplomové práce.

Závěrem lze říci, že tato práce rozhodně přinesla pozitivní hmatatelné výsledky a zároveň vytýčila určitý prostor pro další práci v oblasti.