neděle 18. května 2008

nedoporučuje se děkovat...

(ne)doporučení přírodovědecké fakulty v brně:

„V práci poděkovat pouze školitelům a
(možným) spolupracovníkům. Spíš ne
rodičům, prarodičům a jiným rodinným
příslušníkům, přátelům, manželům/
manželkám, milencům/milenkám,
sousedům za vytvoření dobrých studijních
podmínek dodržováním nočního klidu a
nepoužíváním těžké techniky (frézy, sbíječky),
domácím zvířatům a státu za bezplatné
financování vysokého školství podle
zákona č. 111/1998 Sba v neposlední řadě
T.G.Masarykovi za založeníPřF v roce 1919.“

:-))

Žádné komentáře: