sobota 17. května 2008

resumé, anotace, závěr a jiné diplomkoidní píčoviny

při hledání inspirace k napsání resumé diplomky (už mě unavuje psát znova a znova o čem práce je a k čemu dospěla) jsem narazila na perlu akademického textu. ráda se o ni podělím. aleš, který práci napsal by se možná dělit nechtěl.

obzvláště se mi líbí první věta. co by na ni asi řekl šotys? :D

"Program o 12000 řádcích v C++ je zároveň ukázkou, jak lze realizovat renderer hudby a přitom se vejít do slušné velikosti kódu. Během práce jsem zkoušel i různé optimalizace rychlosti v assembleru, ovšem ve finální verzi jsem se s ohledem na to, že jde o diplomovou práci, spolehnul výhradně na C++. Bodem, ve kterém jednoznačně vidím ještě velký prostor pro další práci, je kód trackeru zajišťující výpočet zvukových efektů nutných pro správnou interpretaci všech skladeb. Ten nelze v žádném případě považovat za dokonalý, protože - jak už to bývá - kdybych se snažil dotáhnout tento bod do 100% dokonalosti, rozsah práce by výrazně překročil únosnou mez a nemohl bych se tedy již plně věnovat klíčovým otázkám diplomové práce.

Závěrem lze říci, že tato práce rozhodně přinesla pozitivní hmatatelné výsledky a zároveň vytýčila určitý prostor pro další práci v oblasti.

Žádné komentáře: