pondělí 30. června 2008

Reprezentace v komiksu

Roku 1963 se Francis E. Barcus věnoval výzkumu nedělních komiksů v práci nazvané The World of Sunday Comics. Analyzoval 632 hlavních postav z 302 nedělních komiksů vycházejících v jednom z titulů Hearstova vydavatelství – Puck: The comic Weekly a třech novinách z Bostonu (White, Abel, online). Barcuse zajímaly výtisky z let: 1943, 1948, 1953 a 1958. Barcus zjistil, že ve světě komiksu dominuje muž. Z jeho výzkumu plyne, že 72 % postav je mužského rodu. Jak dále vyplývá ze studie, muži jsou na rozdíl od žen svobodní, a starší. Ženatí muži jsou v porovnání se svými svobodnými protějšky menší, otylejší a plešatí. Vdané ženy jsou ošklivější než ty svobodné. Barcus ukázal, že společenská role způsobuje rozdílnost v zobrazení postavy, ať už se jedná o stejné pohlaví a věk.

Chantal Mareuil roku 1976 vydala studii Woman in the Comics, v níž klasifikuje vzorek 27 komiksů do třech základních skupin na základě vůdčí role: 1. maskulinní (hlavním hrdinou je muž), 2. vyrovnaný (v popředí je rodina či pár), a 3. femininní (vůdčí roli přebírá žena). Z 27 komiksů jich podle Mareuil šest spadalo do třetí kategorie, stejně tak šest do vyrovnané, a celých třináct do maskulinní. Ačkoli můžeme pochybovat o dostatečnosti vzorku, ukazuje nám tento výzkum, že komiks je prostorem pro maskulinní hrdiny. Mareuil v závěru práce ovšem poznamenává, že ženské postavy z komiksů vydávaných v roce 1974 jsou daleko méně atraktivní než jejich předchůdkyně. Podle závěrů studie ale nelze tvrdit, že by hrdinky preferovaly vlastní kariéru před společenským životem.

Studie Planet Women: The Image of Women in Planet Comics, 1940-1953 představuje statistickou analýzu zkoumající zobrazování žen v komiksech vydavatelství Planet Comics během 14 let jeho působení. Na základě zobrazování žen v komiksech tohoto vydavatelství zkoumá status žen v komiksech a porovnává ho se společenskou situací. Vzhledem k historii USA výzkum dělí období let 1940 až 1953 na čtyři historické éry: předválečnou, druhou světovou válku, poválečnou, korejskou válku. Studie přináší mimo jiné tato data: Z tabulky 1 (viz Příloha č. 2) vyplývá, že nejvíce se ženské hrdinky objevují v poválečném období. Tabulka 2 (viz Příloha č. 2) ukazuje četnost hrdinek v komiksech stejného vydavatelství. Nejvyšší čísla vykazuje rok 1945. Tabulka 3 (viz Příloha č. 2) se zabývá zobrazováním žen páchajících násilí ve stejné skupině komiksů. Obdobím s největší frekvencí jsou pak roky 1942 až 1945. Zajímavá je pro nás především tabulka 4 (viz Příloha č. 2) ukazující průměrný výskyt případů, kdy hrdinky zachraňují muže: v komiksech vydávaných v letech 1946 až 1950. Na tomto místě musíme poznamenat, že rok 1953 vykazuje nulový výskyt, což potvrzuje naše předešlá tvrzení, že korejská válka vrací americkou společnost zpátky ke konzervativním hodnotám. Dalším poznatkem studie je porovnání průměrného výskytu násilí u kladných a záporných hrdinek. Násilí páchané kladnými hrdinkami je mnohonásobně vyšší než u záporných hrdinek. Na časové ose je znatelný výrazný výkyv: předválečné období a korejská válka ukazují nízký výskyt násilných činů, na rozdíl od celých 40. let. Pro informaci můžeme uvést i procentuální výskyt žen na titulní straně komiksů. Roky 1946 až 1950 ukazují 73 %. Studie zkoumá také zobrazování erotiky. V žádném z komiksů nebyla žena zobrazena nahá. Erotické motivy se objevovaly nejvíce v roce 1947, a to značně výrazně než v jiných letech.

Další studii významnou pro zhodnocení role ženy v komiksu zpracovaly Sarah Brabant a Linda A. Mooney v roce 1977: Sex role stereotyping in the Sunday comics. Sarah Brabant analyzuje čtyři rodinné nedělní komiksy: Blondie, The Born Loser, Dennis the Menace, Priscilla´s Pop. Komiksy se shromažďovaly šest měsíců. Ze studie vyplynulo, že Blondie a Gladys jsou agresivní a inteligentní. Alice a Hazel submisivní. Nicméně, ve všech analyzovaných komiksech jsou ženy zobrazovány na základě tradičních stereotypů. V jednotlivých komiksech se ženy objevují méně často než muži, a jsou obvykle spojovány s rolemi jako je péče o domácnost a o děti. O deset let později studie ukázala, že ženy se objevují už i ve volnočasových aktivitách, a roli péče o děti už přijímají i muži. Stále ovšem reflektuje tradiční rozdělení rolí, odvozených především z rozdělení práce.

O dvacet let později (1997) následovala od stejných autorek srovnávací studie Sex role stereotyping in the Sunday comics a twenty year update, která ukazuje problematiku komplexněji, když si klade otázku, zda se zobrazování mužů a žen v nedělních stripech za periodu dvaceti let změnilo. Za 20 let se společenský status ženy v USA značně změnil. V roce 1974 tvořily ženy 39 % pracovní síly, o dvacet let později toto procento stouplo na 45,7 %. Jednou z největších změn reprezentaci gender rolí je pak fakt, že Blondie začala chodit do zaměstnání. Počet případů, kdy jsou ženy zobrazeny v situaci, jako je péče o děti, klesá v období 1974 až 1984. Naopak v dalším desetiletí se procento vrací do roku 1974. Podobné je to u procenta žen zobrazovaných v pasivní roli obecně: klesá zhruba z 33 % na necelých 14 %. Brabant poukazuje například na skutečnost, že roku 1974 nebyl jediný ženský charakter zobrazován při aktivitě jako například čtení. Oproti tomu mužské charaktery byly takto zobrazovány v hodnotě 20 %. Gladys začala číst roku 1984, Blondie ještě o deset let později, roku 1994 (sběr dat probíhal vždy v prvním půlroce desetiletí, tedy roku 1974, 1984 a 1994). I druhá studie ukazuje, že muži nebyli za celé období ani jednou zobrazeni se zástěrou. Zástěra podle Brabant odkazuje na domestikaci – jednoznačně určuje roli péče o domácnost. Ženy se zástěrou byly zobrazovány vzestupně v letech 1974 až 1984, poté počet klesal až do roku 1994. v tomto momentě musíme poznamenat, že Blondie pracuje v cateringu, takže zástěru používá i v práci, tedy v jiné společenské roli. Ovšem její pracovní zástěra se lisí od té domácí.

Ze současnějších studií můžeme jmenovat například Gender and Racial Stereotypes in Daily newspaper. Comics: A Time-Honored Tradition? Jacka Glaskockca a Catherine Preston-Schreck z roku 2004. Tato práce na vzorku 50 komiksů ze čtyř deníků posbíraných v období jednoho měsíce zkoumá gender role a stereotypizaci postav v komiksu.

další studie
Gender_Disparities_in_Mother_s_Day_and_Father_s_Day_Comic_Strips_A_55_Year_History

Perceptions of Male and Female Comic Strip Characters Using the Adjective Generation Technique

neděle 29. června 2008

hello kitty peklo

tak teď mám docela dilema. původně jsem nutně potřebovala mobil hello kitty, ale jestli by nebyla lepší taková pračka s kočkou...anebo taky třeba taková šikovná AR-15ka...co myslíte?

každopádně moje představa ideálního snubáku se radikálně mění s objevením tohohle obrázku; dokonce existuje varianta pro dámy a pro pány

pátek 27. června 2008

komiks I.

začínám zúročovat roky pátrání, stahování a čtení, k většině ale budete potřebovat rapidshare...


dnes pár superhrdinských sešitů

sešit supergirl z roku 1971 - v kostýmech navržených vámi - čtenáři! :-)

sešit catwoman z roku 2002

tak trochu křesťanský superman: peace on earth by paul dini & alex ross

úplně první wonder woman

neděle 22. června 2008

co se píše ve skriptech a jiných kokotinách VI.

dneska je skutečně plodný den, asi proto, že bych se měla učit jako mourovatá dějiny cenzury a národního obrození, ale tohle mě nějak zaujalo víc, fakt zvláštní...

ad le bonova psychologie davu: "Le Bon již na konci 19. století v této knize popsal změny v chování jednotlivců, kteří se stanou součástí davu. Jedinci v davu se neřídí vlastním svědomím, ale dělají to, co ostatní (novějším termínem řečeno - jsou konformní) a jsou tak mnohem snáze ovlivnitelní nějakým vůdcem. Jedinec, který je součástí davu je podle něj o několik stádií civilizačního vývoje níže. V minulosti byla tato kniha velice oblíbená (na přebalu se tvrdí, že ji rád četl i Adolf Hitler)."

áda bezesporu věděl co číst

reklama na fabii je nejlepší na světě, ihned má minus bod za chybu, a dost možná i za garfielda

cukrářská reklama, kterou s oblibou ukazujou na svých školeních i reklamní agentury (tbwa mi ji vnutilo na prezentaci :-) získala zlatýho lva v Cannes, píše ihned.cz. a hned vzápětí dodává: no jo, ale je z londýnský dílny, nikoli z čech.

p.s. volně přeloženo. spot samozřejmě přikládám!

cenu, se kterou si češi už skutečně můžou honit trika je ocenění vejdělkova a epsteinova filmu václav. na šanghajskym filmovym festivalu. píše to taky ihned.cz, bohužel ale ivánkovi přisuzuje ve jménu malý "t", a to se mi moc nelíbí...

p.s. diskurz mýho blogu psaní malých písmen i ve jménech přirozeně umožňuje

no a když už se tak probírám tim ihnedem, ať má teda jako kubík radost, zdá se mi, že tenhle irenčin titulek je trochu moc (na mě i na chudáka garfielda): "Cynický Garfield požírá lasagne už třicet let
Oranžová cynická koule, která vydělává majitelům licence dodnes až miliardu dolarů ročně, slaví své třicáté narozeniny."

p.s. a jak tak koukám na ten svůj titulek, připadám si skoro jako irenka hejdová :-))

sobota 21. června 2008

co se píše ve skriptech a jiných kokotinách V.

asi moje nejoblíbenější (mcnair: sociologie žurnalistiky):

"althusser vytvořil teorii ideologické interpelace, jež výrazně vycházela z freudovské psychoanalýzy a tvrdila, že žurnalistické texty formují podvědomí publika a proměňují je v manipulovatelné subjekty kapitalistického řádu... althusserova teorie byla vlivná v sedmdesátých a osmdesátých letech, ale jeho intelektuální důvěryhodnost a vlastně i zdravý rozum byly zpochybněny, když zavraždil svou ženu a později z vězení ohlásil svou konverzi ke katolicismu."

co se píše ve skriptech a jiných kokotinách IV.

defleur: teorie masové komunikace - 5 překlepů, slovy pět! a to celkem pochybuju, že jsem ho tenkrát četla úplně poctivě, a něco nevynechala.

btw taky lituju, že jsem si posudek bakalářky tuhle vyhodila (do koše). vždycky když jsem na něj narazila, jsem se totiž chtě nechtě nasrala. když někdo napíše do posudku výhrady k překlepům a chybám (stostránková bakalářka), a sám má v 1,5 stránkovym posudku překlep a chybu, zdá se mi to dost nefér... nemluvě o tom, že milošovi vadila v mojí práci nedostatečná obrazová příloha, vzhledem k námětu. víc si toho radši nepamatuju :)

no, uvidíme, co letos. jak se kucí zase ukážou, a blondýna ztrapní.

pátek 20. června 2008

krásný ztráty: dvojka snů

no ještě že jsem to neviděla... a asi můžu mluvit i za báru, že?

"Rozhovor s Janem Jirákem a Vladimírem Justem

Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte opět v baru jménem Krásný ztráty. Kulturní veřejnosti si ho dnes nejspíš vybaví ve spojitosti s bojem o financování pražských divadel. Ti, kteří mají o něco delší paměť, si nejspíš vzpomenou na jednoho ze dvou vousatých sršavců z někdejšího slavného kritického pořadu Ćeské televize Katovna, kde s Janem Rejžkem nemilosrdně cupovali kdeco. Ti s ještě delší pamětí si vybaví předrevoluční divadlo bratří Justů. Především však je divadelním vědcem, pedagogem na pražské filosofické fakultě. Vedle mnoha novinových článků napsal také řadu odborných knih, mimo jiné o Vlastovi Burianovi a ozvěnách malých scén. Poměrně nedávno se vydal také na pole jazykovědy ve dvoudílném Slovníku floskulí, Vladimír Just. I když jsou média a zejména televize jeho denním chlebem, jeho tvář se na televizní obrazovce příliš často neobjevuje. Jeden z největších domácích odborníků na média vystudoval českou a anglickou literaturu, překladatelství a tlumočnictví. Překládá dodnes, třebaže jeho hlavní náplní je pedagogická a publikační činnost. Má za sebou i jednu praktickou mediální zkušenost, byl totiž tři roky předsedou Rady České televize, která byla za poměrně dramatických okolností Poslaneckou sněmovnou odvolána. Dnes proděkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jan Jirák."

punťa - láska mýho dětství

byl to punťa, kdo mě přivedl ke komiksu, dokonce ještě dřív než čtyřlístek teď mi to došlo! docela dlouho jsem pátrala po původu tohohle komiksu, který mě v dětství poznamenal, a není divu, že jsem toho moc nevypátrala. nejasná je doba vzniku, původ i autoři. ale čert to vem, i jestli je punťa imperialistický výmysl obhajující úlohu otrokářství v lidské společnosti, stejně jsem ho žrala...

oranžovo-bílý komiks jsem pravidelně vytahovala ze skříně u babičky, která ho zřejmě v dětství po stránkách rvala z časopisu "list našich dětí" a poctivě ukládala, později do inovace praktických soudruhů - umělohmotných do fólií, aby si ho zachovalý mohla číst moje maminka, a pak v osmdesátkách ještě i já. ten komiks jsem musela přečíst snad tisíckrát, a nutno říci, že po mých zásazích (na rozdíl od maminčiných) už zdaleka tak zachovalý nebyl - tu a tam se na stránce mihne snaha o vybarvování, obvykle v úplně jiných oblastech než by bylo vhodné, navíc červenou pastelkou a propiskou, které jednoznačně neladí s estetickým pojetím komiksu...

nějaký milý kolega měl v dětství stejnou lásku (i když u něj bych to tipovala spíš na kiki než punťu), a pár dílů naskenoval. budu to muset doma taky zkontrolovat, a případně něco přidat :-)

čtvrtek 19. června 2008

chtěli byste vydávat vlastní časopis?

úplně náhodou, přísámbů!, jsem narazila na blog, který je typickou ukázkou nevkusu, obvyklou pro počátky nových medií. že se takovej nevkus šíří i v době poměrně moderní, rozuměj letos, je mi naprostou záhadou.

co je ale podstatné z hlediska mrdky mediální není jeho unikátní, přímo vymazlená, podoba, nýbrž návod k vydávání vlastního časopisu. myslím, že VLP, ringier, sanoma a další se mají ještě co učit!

pokud by měl někdo zájem se návodu přidržet a hrozně na tom vydělat, jsem samozřejmě pro.

fajnšmekrům přikládám screenshot...neděle 15. června 2008

sobota 14. června 2008

co se píše ve skriptech a jiných kokotinách III.

reaganova protidrogová politika měla i kritiku:

"(protidrogový) Zákon však byl kritizován, neboť údajně zaváděl rasové rozdíly mezi vězni a to kvůli rozdílům v tom, jak soudy posuzovaly crack a kokain."

ať žije politická korektnost!

tohle nejsem já

to je jiná brunhilda...

obklíčena vědomostmi

tak by se dalo nazvat momentálně moje blízké prostředí.stul vlevo


stul vpravogauč vlevo


gauč vpravo

p.s. prosím nespojovat s obohacena vědomostmi.

pátek 13. června 2008

co se píše ve skriptech a jiných kokotinách II.

právě se chystám studovat matriály na otázku "dichotomie občasn/spotřebitelv současné mediální komunikaci (Faircloughovo pojetí)" a zarazí mě hned první poznámka nějakého bývalého kolegy - mediální mrdky:

"pokus o překlad textu, který je napsán srozumitelně asi jako když promluví Šoltys"
ach, jak přesně vím, co má na mysli!

jdu na to...

čtvrtek 12. června 2008

co se píše ve skriptech a jiných kokotinách

proč se s vámi nepodělit o vypečené kousky z učiva mediálních studií :-)

"v roce 1933 publikoval časopis Life fotoreportáž o narození dítěte, která byla pro mnoho čtenářů natolik šokující, že byl prodej časopisu ve 33 městech zakázán (podle jednoho z pohoršených byla reportáž příliš názorná"

středa 11. června 2008

fist of zen

tomu říkám hry bez hranic :-)

pátek 6. června 2008

úžasný voyerismus

ne že bych si neuvědomovala, že poslouchání cizích rozhovorů je neslušný, ale prostě nemůžu odolat. jakmile je někdo v doslechu, ocitám se v úplně jiné (a blažené) dimenzi, a poslouchám.tetelení mi v poslední době přináší i facebook. no není fascinující, že si jen tak na webu můžu prohlížet život úplně cizích lidí? ja to žeru.


mojí nejoblíbenější kolekcí je momentálně okruh studentů francouzského lycea. jejich tendence fotit kohokoli, cokoli a kdykoli mě úplně dostává. ty fotky jsou prostě dokonalý a já si je musim a s perverzní zvědavostí prohlídnout vždycky všechny.


no tak to na mě prosím nepráskněte...